.

.

 

Att vara MÄNNISKA och LEDARE

 

Människor som leder andra erbjuds en unik miljö skapad för reflektion och eftertanke.

Ledare som inspirerar och motiverar andra ges möjlighet att uppleva egen lust och kreativitet.

Chefer och ledare som använder samtalet som redskap får en professionell samtalsledare för egen utveckling.

 

Utmärkande för mitt arbetssätt är dynamiken i lärandet
Människor kommer med sina unika förutsättningar och behov.
I samspel med andra bekräftas och utvecklas det
professionella ledarskapet.

 

ARBETSSÄTT


Mina program bygger på upplevelser och lärande.
Lärandet sker genom reflektion, diskussion och övningar som 
varvas med olika teoriavsnitt.  


Innehållet formuleras i dialog med deltagarna utifrån de
 teman som behöver belysas t ex kommunikation,
grupprocesser, förändring som process.


Deltagarens arbetssituation är alltid i fokus.
 Ibland använder jag mig av bildskapande som metod,
då är bilden utgångspunkt för samtalet kring det
 personliga ledarskapet.
 Programmen genomförs i ateljén i Skärhamn.

 

ÅTERKOMMANDE PROGRAM för enskilda och grupper

som vill inspireras och utvecklas professionellt och personligt

 

Utveckling i grupp -      8 heldagar / år                   pris: 20 000 kr/deltagare

                                        5-6 personer / grupp         pris: 8 000 kr/dag

 

 

 

Enskild handledning -  1 eller flera heldagar / år

 

 

För anmälan och mer information kontakta mig på

info@anitaglantz.se

0304 - 67 44 90

Vill du att jag ska ta upp dig i mitt kundregister för löpande information per e-post,

skicka ett e-mail till mig.

 

AKTUELLA PROGRAM 

 

Bild och Ledarskap

Länken laddar ner ett worddokument, bol.doc, till din hårddisk.

 

 

Övrigt:

 

• Utbildning i grupprocesser

• Bildhandledning, enskilt eller i grupp

• Arbetslagsutveckling

• Konflikthantering